Bunki (Diverge)

Kazuhito Takadoi

Bunki (Diverge)

Hawthorn twigs, waxed linen twine.
140 x 80 x 30 cm