KOUYOU(Autumn leaves)

Kazuhito Takadoi

KOUYOU(Autumn leaves)

Grass, gold leaf on wash paper
86.5cm x 66cm