Kuro 2

Kazuhito Takadoi

Kuro 2

Grass, Gold leaf, Washi Paper, Sumi ink
62 x 51 cm