KYOUSEI 1 - Symbiosis 1

Kazuhito Takadoi

KYOUSEI 1 - Symbiosis 1

Washi paper, Gold leaf, Grass, Hawthorn twigs, Waxed linen twine, 110cm x 76cm