KYOUSEI 2 - Symbiosis 2

Kazuhito Takadoi

KYOUSEI 2 - Symbiosis 2

Washi paper, Gold leaf, Grass, Hawthorn twigs, Waxed linen twine, 110cm x 76cm