Kyousei 3 - Symbiosis 3

Kazuhito Takadoi

Kyousei 3 - Symbiosis 3

Washi paper, Gold leaf, Grass, Hawthorn twigs, Waxed linen twine, 110cm x 76cm