Seppen 1 (Snowflake 1)

Kazuhito Takadoi

Seppen 1 (Snowflake 1)

Beech twig, paper string, oak
21 x 12 x 5 cm