Seppen 4 (Snowflake 4)

Kazuhito Takadoi

Seppen 4 (Snowflake 4)

Oak, Beech twig, Paper string.
37 x 24 x 5cm