SHIKAKU (Square)

Kazuhito Takadoi

SHIKAKU (Square)

Grass, twig, gold leaf on washi paper
86,5 x 66 cm