SHINTOU (Osmosis)

Kazuhito Takadoi

SHINTOU (Osmosis)

Hawthorn twigs and white linen twine. 120 x 75 x 30cm.