Tsukiyo (Moonlit night) II

Kazuhito Takadoi

Tsukiyo (Moonlit night) II

Washi paper, gold leaf, grass and beech twigs
86.5 x 66 cm